سهامداران

با توجه به الزام تعاونی به ارائه اطلاعات عضویت اعضا به اداره تعاون، لازم است تمام اعضای گرامی فرم اطلاعات زیر را تکمیل نمایند.

لطفا در پر کردن اطلاعات خواسته شده نهایت دقت را مبذول فرمایید.

ده رقمی بدون خط تیره
ابتدا سال، بعد ماه و سپس روز را وارد کنید
ده رقمی بدون خط تیره
اسکرول