تعاونی مفید یاران پویا

تعاونی چند منظوره فارغ التحصیلان دبیرستان مفید

آشنایی با بورس

سخنرانی مهندس نصیری اقدم با موضوع « آشنایی با بورس » که در گردهمایی فارغ التحصیلان مفید انجام شده است را در زیز مشاهده فرمایید.

 

آشنایی با بورس