گزارش تصویری همایش ۹۸

این همایش در تاریخ ۱۹ مهر ۹۸ در محل متوسطه اول مفید برگزار گردید.
گزارش تصویری همایش ۹۸
اسکرول